Tariflər

Ölkə xaricindən daşınma tarifləri Ölkədaxili kuryer tarifləri
Türkiyə
0 kq-dan - 0,1 kq-dək
Adi məhsul
0.99 $
DGR məhsul
1.3 $
0,1 kq-dan - 0,25 kq-dək
Adi məhsul
1.99 $
DGR məhsul
1.6 $
0,25 kq-dan - 0,5 kq-dək
Adi məhsul
2.99 $
DGR məhsul
2.9 $
0,5 kq-dan - 0,75 kq-dək
Adi məhsul
3.33 $
DGR məhsul
3.5 $
0,75 kq-dan - 1 kq-dək
Adi məhsul
3.66 $
DGR məhsul
4.1 $
1 kq-dan - 5 kq-dək
Adi məhsul
kq*3.66 $
DGR məhsul
kq*4.1 $
5 kq-dan artıq
Adi məhsul
kq*3.66 $
DGR məhsul
kq*4.1 $
0 kq-dan - 0,1 kq-dək 0,1 kq-dan - 0,25 kq-dək 0,25 kq-dan - 0,5 kq-dək 0,5 kq-dan - 0,75 kq-dək 0,75 kq-dan - 1 kq-dək 1 kq-dan - 5 kq-dək 5 kq-dan artıq
Adi məhsul
0.99 $ 1.99 $ 2.99 $ 3.33 $ 3.66 $ kq*3.66 $ kq*3.66 $
DGR məhsul
1.3 $ 1.6 $ 2.9 $ 3.5 $ 4.1 $ kq*4.1 $ kq*4.1 $

Kalkulyator

*Bağlamanın hər hansı bir tərəfinin ölçüsü 100 sm-dən çox olarsa, bağlamanın həm həcm, həm də fiziki çəkisi hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.

En
Uzunluq
Hündürlük
Çəki
$ 0 0 AZN
box
box-shadow